ข้อความสำคัญ

1. เมื่อทีมงานสาธารณสุขของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งข้อความถึงท่านผ่านทาง Line Official account และ ส่ง SMS แจ้งเตือนตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
2. การจัดสรรวัคซีน จะทำตามลำดับการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านได้เลือก สถานที่ วัน และเวลาที่ท่านสะดวกในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลต่อไป
3. หากท่านทำการลงทะเบียนแล้วกรุณาตรวจสอบรายชื่อ และข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ เลขที่ผู้ป่วย (HN) ให้ถูกต้อง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฎร์, โรงพยาบาลทักษิณ, โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี,โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต และ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในนามทีมงานสาธารณสุขของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดระบบรับจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านทาง Line Official Account: @suratvaccine เท่านั้น


สถานที่ฉีดวัคซีน เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564
1. ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี บริเวณ Hall ชั้น 4 ฝั่งโรบินสัน
2. ห้างสรรพสินค้า สหไทย สุราษฎร์ธานี