ประกาศจากระบบ
  ขณะนี้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบริการระหว่างโรงพยาบาล
และเครือข่าย กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ หากเกิดความผิดพลาด
ในระบบกรุณาแจ้งมายัง งานศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร 077-915600 ต่อ 2212
  Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
สิ่งที่ท่านเห็น :
Copyright 2013-2014 Computer Center,Suratthani Hospital
For more in formation : http://www.srth.moph.go.th