วันที่ 22/06/2024 เวลา 18:45

ปฎิทินการสนับสนุนเวชภัณฑ์สถานบริการในเครือข่าย รพ.สุราษฎร์ธานี**

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยเบิกส่งใบเบิกในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 12.00 น.ของวันพฤหัสบดี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะทำนำจ่ายเวชภัณฑ์ให้ในวันอังคารสัปดาห์ถัดไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

มติคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ร.พ.สุราษฎร์ธานี ตัดยา Glibenclamide 5 mg tablet ออกจากบัญชียาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และขณะนี้ยาหมดจากคลังยาแล้ว (แจ้งวันที่ 24 มีนาคม 2559)

- ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ในเครือข่าย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนี้อยู่ในระหว่าง
การทดลองใช้งานหากพบความผิดพลาดกรุณาแจ้งกลับศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร 077-272231 ต่อ 2019 ในวันและเวลาราชการ
- ติดต่อขอ UserName และ PassWord เข้าใช้งานได้ที่งานคลังยา

ทีมที่ 1 : ศสม.ตาปี , ศสม.โพธาวาส,รพ.สต.คลองฉนาก,รพ.สต.บางชนะ,
รพ.สต.บ้านปากจ่าแก้ว
ทีมที่ 2 : ศสม.สวนหลวง,ศสม.โพหวาย,รพ.สต.บางใบไม้,รพ.สต.บางไทร,
รพ.สต.บางโพธิ์ รพ.สต.คลองน้อย
ทีมที่ 3 : ศสม.ตาปี , ศสม.โพธาวาส,รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ,รพ.สต.วัดประดู่,
รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา
ทีมที่ 4 : ศสม.สวนหลวง,ศสม.โพหวาย,รพ.สต.บางกุ้ง,รพ.สต.มะขามเตี้ย
*[ ระบบนี้แสดงผลได้ดีกับ Internet Explore 8.0+ , Google Chrome , FireFox , Safari ] *
Powered by Computer Center,Suratthani Hospital
โทร. 077-272231 ต่อ 2018,2019