วันที่ 14/04/2567 เวลา 12:02
ใช้ Username และ Password กับระบบรายงานความเสี่ยง
(Username Password เดียวกับที่ปรากฎในเอกสารตอนสแกนนิ้วมือ)
หากท่านลืม Username หรือ Password กรุณาทำรายการภายใน รพ.
 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการวันที่เงินเดือนเข้าบัญชี ประจำปี 2560
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่ 26 23 28 25 26 27 26 28 26 26 27 26
**ท่านสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่เงินเดือนเข้าบัญชี**

::: ข้อกำหนดในการงาน ::