วันที่ 30/11/2565 เวลา 14:35
ใช้ Username และ Password กับระบบรายงานความเสี่ยง
(Username Password เดียวกับที่ปรากฎในเอกสารตอนสแกนนิ้วมือ)
หากท่านลืม Username หรือ Password กรุณาทำรายการภายใน รพ.
 

 

 

 

 

 

 


กำหนดการวันที่เงินเดือนเข้าบัญชี ประจำปี 2560
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่ 26 23 28 25 26 27 26 28 26 26 27 26
**ท่านสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ของวันที่เงินเดือนเข้าบัญชี**

::: ข้อกำหนดในการงาน ::
บริการออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (intranet) สำหรับบุคลากร ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเท่านั้น โดยการใช้ Username และ Password เดียวกันทั้งหมดเพื่อเข้าใช้งาน ไม่รวม ระบบ HOMC และ Wifi
ผู้ใช้งานสามารถใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบรายงานความเสี่ยงหรือระบบอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์ SRTH Passport (จะปรากฎในเอกสารตอนที่ท่านไปสแกนนิ้วมือ ) เพื่อเข้าใช้ระบบงานส่วนกลางที่จัดเตรียมไว้ โดย 1 คนจะมีเพียง 1 Userเท่านั้น
สำหรับ ผู้ใช้งานใหม่ ติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และทำการสแกนนิ้วมือที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดสิทธิ์ระบบใหม่ หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้
ระบบส่วนกลางที่มีให้บริหารในระบบ เช่น การพิมพ์สลิปเงินเดือน การดูข้อมูลการประชุมอบรมสัมมนา การใช้เงินงบ 5% เป็นต้น