ประกาศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ปรับเปลี่ยนระบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงใหม่
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก Link ด้านล่า

รายละเอียดการปรับระบบวันที่ 21/05/2557..!!!

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง

หากพบปัญหาในการใช้งาน
ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 2213-2214 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Username:
Password:
Verify Code :
สิ่งที่คุณเห็น :
ใช้ Username และ Password ในเอกสารที่ได้จากการสแกนลายนิ้วมือ