ระบบบริการสารสนเทศ

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศในสถานการณ์ Covid-19

ตรวจสอบผลตรวจ Covid-19

ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ โดยไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาล

ลงทะเบียนวัคซีน Covid-19 (SuratVaccine)

ระบบลงทะเบียนจองเข้ารับการฉีดวัคซีนของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบคัดกรองการตรวจ ATK

ระบบคัดกรอง ATK

คัดกรอง Covid-19 ด้วยตนเอง

ระบบตรวจสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 เพื่อประเมินอาการก่อนเข้ารับบริการ

ระบบสารสนเทศทั้งหมด

SRTH Passport

App

datas

Web

บันทึกข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยา

App

logistic

App

risk

Card

qapp

Web

App 3

App

Card 1

Card

Card 3

Card

Web 3

Web

ระบบนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้มระดับอำเภอ

DHDC3

ติดต่อเรา

Location:

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 56 หมู่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Call:

Computer&Network Team 077-952900 ต่อ 2210 - 2212
Developer Team 077-952900 ต่อ 2213 - 2217

Loading
Your message has been sent. Thank you!